ماه: دسامبر 2016

GoFundMe می گوید به کمپین ها کمک کرده است تا 3 میلیارد دلار جمع آوری کنند

GoFundMe می گوید به کمپین ها کمک کرده است تا 3 میلیارد دلار جمع آوری کنند

[ad_1] سه روز پس از آنکه مردی 28 ساله با تفنگ AR-15 به پیتزا فروشی در واشنگتن رفت تا گزارش های نادرست مربوط به قاچاق کودکان را بررسی کند ، تلاش های جمع آوری کمک های آنلاین از قبل آغاز شده است. سازمان دهندگان نوشتند: “بسیاری از دوستان ، از جمله کسانی که در جاهای […]