ماه: می 2021

جلسه توجیهی شما در روز چهارشنبه – نیویورک تایمز

جلسه توجیهی شما در روز چهارشنبه – نیویورک تایمز

[ad_1] بهبود ناهموار و نامتقارن همه گیر در بیشتر کشورهای پیشرفته ، سفارشات واکسن در حال افزایش است و اقتصادها آماده بازگشت به زندگی هستند. اما در کشورهای فقیرتر ، ویروس در حال طغیان است. در هند ، مردم به دلیل اکسیژن خفه می شوند. هزاران نفر روزانه در برزیل می میرند و پیشرفت واکسیناسیون […]

نیویورک می خواهد پارک بیشتری به پارک خیابان بیاورد.

نیویورک می خواهد پارک بیشتری به پارک خیابان بیاورد.

[ad_1] همانطور که همه گیر جستجو برای فضای آزاد را آغاز می کند ، برنامه ها می توانند مدیایان خیابان منهتن پارک را متحول کرده و آنها را به جلال اصلی خود برگردانند. از جمله گزینه هایی که نیویورک در نظر گرفته است ، بازگشت صندلی ها و نیمکت ها ، افزایش میانگین ، حذف […]